ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΞΑΝ! ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ, ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ

Οι αιτήσεις άνοιξαν! Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, Συστημική, Αφηγηματική, Συνεργατική Διαλογική

Εισαγωγικά:

Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Συστημική, Αφηγηματική και Συνεργατική προσέγγιση  προσφέρει εκπαίδευση σε βασικές έννοιες και πρακτικές της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε σύγχρονες και μετανεωτερικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο κλινικής πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτού του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει εις βάθος γνώση και πρακτική στη Συστημική, Αφηγηματική, Συνεργατική-Διαλογική (Collaborative-Dialogic) προσέγγιση στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής οπτικής που αναδεικνύει το πρόσωπο, τη σχέση και την πολυπολιτισμικότητα. Δευτερευόντως, το πρόγραμμα δίνει έμφαση  στην Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία (Solution-FocusedTherapy) και στην Καταξιωτική Προσέγγιση (AppreciativeInquiry). Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίσουν και θα μπορούν να εφαρμόσουν μια ποικιλία θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσα από ένα πρίσμα σύνθεσης και πλουραλισμού.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες  ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και  πρακτικές, προκειμένου να εργασθούν ως σύμβουλοι και ψυχοθεραπευτές/τριες σε διαφορετικά πλαίσια, με ενήλικες, παιδιά και εφήβους (άτομα, οικογένειες, ομάδες, κοινότητα).

Διεθνής συνεργασία και πιστοποίηση

Το διεθνές αυτό πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία μεπρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισμέναΙνστιτούτα και Εκπαιδευτικά Κέντρα του εξωτερικού όπως το Taos Institute και Houston Galveston Institute, Εvaston Family Therapy Center, Η.Π.Α., κ.α. ενώ θα δοθεί και πιστοποίηση από αυτά (International Certificatein Collaborative-Dialogic Practices, κ. ά.).     

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της European Association for Counseling, της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και της European Association for Psychotherapy (EAP). Επίσης, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και της European FamilyTherapy Association (EFTA).

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και αποτελείται από 4 αυτοτελείς κύκλους. Κάθε κύκλος καλύπτει την περίοδο του ενός έτους. Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:

Θεωρία και Εφαρμογές:  Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση, Βιωματική επεξεργασία θεωρητικών προσεγγίσεων, Ανάλυση περιπτώσεων.

Εργαστηριακό Επίπεδο:  Σεμινάρια και Εργαστήρια για τον εμπλουτισμό της γνώσης και εμπειρίας με εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, καθώς και τεχνικές  με βάση το παιγνίδι, την τέχνη κ. ά.   

Μελέτη και εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο της θεραπευτικής πρακτικής, αξιοποίηση ποιοτικής διερεύνησης.  

Πρακτικό επίπεδο: Κλινική Πρακτική Άσκηση, Ατομική και Ομαδική Εποπτεία, Αναστοχαστική Ομάδα, Ανάληψη περιστατικών.

Προσωπική ανάπτυξη μέσω Ατομικής και  Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.

Τόπος & Χώρος Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στους χώρους του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην περιοχή της Πλάκας.   

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους) που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση. Επιπρόσθετα προσφέρει τη δυνατότητα σε  επαγγελματίες που έχουν ήδη εκπαιδευθεί σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση να πιστοποιηθούν σε επιπλέον  εξειδικεύσεις (π.χ. αφηγηματική ή συνεργατική-διαλογική) παρακολουθώντας έναν ή περισσότερους αυτοτελείς κύκλους σπουδών.    

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος:   

Φιλία Ίσαρη, Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος 2024

Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.psychotherapy.cce.uoa.gr/

Πληροφορίες:  diethnekp@psych.uoa.gr

 https://www.qual.psych.uoa.gr/

 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6654090, 6978442241

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό (αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, κόστος, κ. ά.) μπορείτε να βρείτε εδώ

Δηλώσεις συμμετοχής έως 10/06/2024

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557895482263