ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

BIP CIVIC ENGAGEMENT IN EUROPE: A TRANDISCIPLINARY APPROACH

BIP Civic Engagement in Europe: a Trandisciplinary Approach

 

Civic engagement in Europe: a transdisciplinary approach

Θεματική ενότητα: Πόλεις, Χώροι, Κινητικότητα

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες

Επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά, Γεωγραφία, Τέχνη, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Επιχειρείν και Διοίκηση, Περιβάλλον & Γεωργία, Δίκαιο

Κινητικότητα: 8 - 12 Ιουλίου 2024, Maramureș county, Ρουμανία

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 17 Μαΐου - 7 Ιουνίου 2024

ECTS: 3

Επικοινωνία: radu.pintilii@geo.unibuc.ro